Maple Granola — Blackberry 150g

140,000₫

🇬🇧 Maple Granola is made from the finest ingredients and contains freeze dried fruit: blackberry. It comes in a glass jar with a metal lid.

🇻🇳 Yến mạch lá phong được làm từ những nguyên liệu tốt nhất, chứa trái cây khô: mâm xôi đen. Được đựng trong lọ thủy tinh có nắp kim loại.

150g ± 10

Xem thêm + Rút gọn -
 Maple Granola — Blackberry 150g
 Maple Granola — Blackberry 150g
 Maple Granola — Blackberry 150g
 Maple Granola — Blackberry 150g
 Maple Granola — Blackberry 150g
 Maple Granola — Blackberry 150g