Cubed Maple Sugar 150g

130,000₫

🇬🇧 Maple sugar is made from one ingredient: our golden maple syrup.  It comes in a glass jar with a metal lid.

🇻🇳 Đường lá phong được làm từ một thành phần: si rô lá phong golden và được đựng trong một lọ thủy tinh có nắp kim loại.

150g ± 10

Xem thêm + Rút gọn -

Related ∙ Liên quan

 Cubed Maple Sugar 150g
 Cubed Maple Sugar 150g
 Cubed Maple Sugar 150g
 Cubed Maple Sugar 150g
 Cubed Maple Sugar 150g
 Cubed Maple Sugar 150g
 Cubed Maple Sugar 150g