Maple Granola — Macapuno 150g

140,000₫

🇬🇧 Maple Granola is made from the finest ingredients and contains freeze-dried macapuno. It comes in a glass jar with a metal lid.

🇻🇳 Ngũ cốc lá phong được làm từ những nguyên liệu tốt nhất, chứa sấy lạnh dừa sáp. Được đựng trong lọ thủy tinh có nắp kim loại.

150g ± 10

Xem thêm + Rút gọn -
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g
 Maple Granola — Macapuno 150g