Macapuno Pistachios 150g

180,000₫

🇬🇧 Macapuno Pistachios are spiced nuts and freeze dried macapuno (coconut wax).  It comes in a glass jar with a metal lid.

🇻🇳 Hạt dẻ cười dừa sáp là hỗn hợp của dừa sáp sấy và hạt dẻ cười với vị quế.  Được đựng trong lọ thủy tinh có nắp kim loại.

150g ± 10

Xem thêm + Rút gọn -

Related ∙ Liên quan

 Macapuno Pistachios 150g
 Macapuno Pistachios 150g
 Macapuno Pistachios 150g
 Macapuno Pistachios 150g
 Macapuno Pistachios 150g