Maple Butter 170g

190,000₫

🇬🇧 Maple butter is made from one ingredient: our amber maple syrup.  It comes in a glass jar with a metal lid.

🇻🇳 Bơ phong được làm từ một thành phần: si rô lá phong amber và được đựng trong một lọ thủy tinh có nắp kim loại.

170g ± 10

Xem thêm + Rút gọn -

Related ∙ Liên quan

Hết hàng
 Maple Butter 500g
 Maple Butter 170g
 Maple Butter 170g
 Maple Butter 170g
 Maple Butter 170g
 Maple Butter 170g
 Maple Butter 170g