Maple Pecans 125g

180,000₫

🇬🇧 Maple pecans are deliciously roasted in a sweet sauce.  It comes in a glass jar with a metal lid.

🇻🇳 Hồ đào lá phong thơm ngon được nướng trong nước sốt ngọt ngào và được đựng trong một lọ thủy tinh có nắp kim loại.

125g ± 10

Xem thêm + Rút gọn -

Related ∙ Liên quan

Hết hàng
 Macapuno Pistachios 150g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g
 Maple Pecans 125g